Close

Shri Jai Prakash

Shri Jai Prakash

13, Teen Murti Lane, New Delhi-110021 (05852) 20717

Email : jayprakash269[dot]jp[at]gmail[dot]com
Designation : MP 31-Hardoi(SC), UP
Profile URL : http://164.100.47.194/Loksabha/Members/MemberBioprofile.aspx?mpsno=159
Phone : 09013997434