Close

Public Representative

Filter Who's Who divisions wise

Filter

Public Representative
Profile Picture Name Designation Email Phone Fax Address
Shri Satish Mahana Shri Satish Mahana Cabinet Minister( Industrial Development ),U.P
mp Dr. Ashok Bajpai Member Of Parliament (RAJYA SABHA)
mp Shri Jai Prakash MP Lok Sabha jayprakash269[dot]jp[at]gmail[dot]com 05852-20717
mp Shri Ashok Kumar Rawat MP Lok Sabha ashokrawat32misrikh[at]gmail[dot]com 0522-2328270
kunwar madhvendra pratap Kunwar Madhvendra Pratap Members of Legislative Assembly(154 Sawayajpur) ramumps[at]gmail[dot]com
RajaniTiwari Smt Rajni Tiwari Members of Legislative Assembly(155-Shahabad)
Nitin Agarwal Shri Nitin Agrawal Members of Legislative Assembly(156-Hardoi) nitinagarwal[at]gmail[dot]com
shyam Prakash Shri Shyam Prakash Members of Legislative Assembly(157-Gopamau) sprakash366[at]gmail[dot]com
Prabhash kumar Shri Prabhash Kumar Members of Legislative Assembly(158-Sandi)
ashish kumar singh-bilgram mallawan Shri Ashish kumar Singh Members of Legislative Assembly(159-Bilgram Mallawan)