Close

Block Details

S.No Block Name BDO CUG No
1 AHIRORI 9454465373
2 BAWAN 9454465366
3 BEHADAR 9454465378
4 BHARAWAN 9454465380
5 BHARKHANI 9454465365
6 BILGRAM 9454465369
7 HARIYAWAN 9454465370
8 HARPALPUR 9454465367
9 KACHHAUNA 9454465377
10 KOTHAWAN 9454465376
11 MADHOGANJ 9454465374
12 MALLAWAN 9454465375
13 PIHANI 9454465364
14 SANDI 9454465368
15 SANDILA 9454465379
16 SHAHABAD 9454465362
17 SURSA 9454465372
18 TADIYAWAN 9454465371
19 TONDARPUR 9454465363