Close

Shri Jai Prakash

mp

Email : jayprakash269[dot]jp[at]gmail[dot]com
Designation : MP Lok Sabha
Profile URL : http://164.100.47.194/Loksabha/Members/MemberBioprofile.aspx?mpsno=159
Phone : 05852-20717