घोषणाएँ

घोषणाएँ
शीर्षक विवरण Start Date End Date फ़ाइल
उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे स्वीकृत पद 12/07/2019 30/09/2019 डाउनलोड (4 MB)
प्राथमिक विद्यालयो मे स्वीकृत पद 12/07/2019 30/09/2019 डाउनलोड (6 MB)
फसली वर्ष 1425-1430 व 1426-1431 जिला अधिकारी (भूलेख विभाग ) 25/06/2019 31/08/2019 डाउनलोड (483 KB)
फसली वर्ष 1427 जिला अधिकारी (भूलेख विभाग ) 25/06/2019 31/08/2019 डाउनलोड (3 MB)
फसल खरीफ 1427 फसली वर्ष 2019-20 मे नहर संचालन संबंधी 21/06/2019 30/09/2019 डाउनलोड (935 KB)
पुरालेख