S.No Name Affidavit Sex Party Affiliation
1. PREM SAGAR CR SC M RASHTRIYA SWABHIMAN PARTY
2. ANIL VERMA CR SC M SAMAJWADI PARTY
3. SURENDRA KUMAR CR SC M NATIONALIST CONGRESS PARTY
4. SAHEB LAL CR SC M INDEPENDENT
5. RAM ASHRAY PRASAD CR SC M INDIAN NATIONAL CONGRESS
6. ANOOP CHAUDHARY CR SC M ALL INDIA TRANMOOL CONGRESS
7. SRI KRISHNA VERMA CR SC M INDEPENDENT
8. RAMESH CR SC M LOK JANSHAKTI PARTY
9. RAJENDRA PRASAD CR SC M INDEPENDENT
10. RAJENDRA KUMAR CR SC M INDEPENDENT
11. KAUSHAL KISHOR CR SC M RASHTRIYA LOKMANCH
12. RAM PAL VERMA CR SC M BAHUJAN SAMAJ PARTY
13. M.L.AAR CR SC M PEACE PARTY
14. RAJ KISHOR VERMA CR SC M BHARTIYA JANTA PARTY
15. RAM LAKHAN CR SC M INDEPENDENT
16. VINOD KUMAR CR SC M INDEPENDENT