S.No Name Affidavit Sex Party Affiliation
1. RAJENDRA SINGH CR SC M JAN KRANTI PARTY (RASHTRIYAVADI)
2. ABHAI SHANKER SHUKLA CR SC M BHARTIYA JANTA PARTY
3. SUBHAS PAL CR SC M PEACE PARTY
4. VIDYA RAM VERMA CR SC M JANTA DAL (UNITED)
5. MAHENDRA SINGH CR SC M BHARTIYA KRASHAK DAL
6. MISHRI LAL CR SC M NAITIK PARTY
7. DINESH CR SC M ALL INDIA TRANMOOL  CONGRESS
8. SANJAY KUMAR CR SC M LOK JAN SHAKTI PARTY
9. KRISHNA KUMAR SINGH (SATISH VERMA) CR SC M SAMAJWADI PARTY
10. BRIJESH KUMAR CR SC M BAHUJAN SAMAJ PARTY
11. DHARMAGYA MISHRA CR SC M INDIAN CONGRESS PARTY
12. ARVIND CR SC M RASHTRIYA LOKMANCH
13. RAJA ASHOK SINGH CR SC M INDEPENDENT
14. SUBHASH CHANDRA CR SC M INDEPENDENT
15. RADHEY SHYAM KANAUJIA CR SC M KRANTIKARI SAMATA PARTY
16. SHIVE  KUMAR CR SC M INDEPENDENT