Lohiya Gram

BPL Data
1.Ahirori d 2.Sandila d
3.Bilgram d 4.Shahabad d
5.Bawan d 6.Behendar d
7.Mallawan d 8.Tondarpur d
9.Sursa d 10.Bharawan d
11.Madhoganj d 12.Pihani d
13.Tandiyawa d 14.Kachona d
15.Sandi d 16.Bhakhani d
17.Hariyawan d 18.Kothawa d
19.Harpalpur d
icon