मतदेय स्थलो के आलेख्य तथा अंतिम प्रकाशन सूची

154. Sawaijpur d
155. Shahabad d
156. Hardoi d
157. Gopamau d
158. Sandi d
159.Bilgram d
160.Balamau d
161.Sandila d